Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La presentació dels ajuts s'ha fet a l'Hotel Catedral de Barcelona
La presentació dels ajuts s'ha fet a l'Hotel Catedral de Barcelona -  -  -