Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
S'estima que a Catalunya, cada persona genera a l'any 550 quilos d'envasos lleugers, és a dir uns 2 quilos al dia
S'estima que a Catalunya, cada persona genera a l'any 550 quilos d'envasos lleugers, és a dir uns 2 quilos al dia -  -  -