Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Les comunitats energètiques són una de les fórmules que ha de permetre la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i just, ja que són una eina fonamental per facilitar la participació activa de la ciutadania, de les petites i mitjanes empreses i de l'administració local en l'àmbit de l'energia.
Les comunitats energètiques són una de les fórmules que ha de permetre la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i just, ja que són una eina fonamental per facilitar la participació activa de la ciutadania, de les petites i mitjanes empreses i de l'administració local en l'àmbit de l'energia. -  -  -