Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El termini per sol·licitar les ajudes finalitzarà el proper 9 de gener de 2023 i les actuacions hauran d'estar finalitzades l'1de setembre de 2023, per garantir el compliment de tancament pressupostari del període operatiu FEMP. En el cas de les actuacions productives a l'aqüicultura, només s'acceptaran operacions presentades en la convocatòria 2022 denegades per manca pressupostària, per garantir el compliment de les limitacions temporals de subvencionalitat al FEMP.Aquests ajuts contribueixen a implementar l'Estratègia marítima de Catalunya (EMC), amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d'actuació (LEAS) de l'EMC amb els ciutadans i el territori, i fomenten així un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat.
El termini per sol·licitar les ajudes finalitzarà el proper 9 de gener de 2023 i les actuacions hauran d'estar finalitzades l'1de setembre de 2023, per garantir el compliment de tancament pressupostari del període operatiu FEMP. En el cas de les actuacions productives a l'aqüicultura, només s'acceptaran operacions presentades en la convocatòria 2022 denegades per manca pressupostària, per garantir el compliment de les limitacions temporals de subvencionalitat al FEMP.Aquests ajuts contribueixen a implementar l'Estratègia marítima de Catalunya (EMC), amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d'actuació (LEAS) de l'EMC amb els ciutadans i el territori, i fomenten així un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat. -  -  -