Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Vaixell d'arrossegament equipat amb portes voladores que permeten baixar el consum de carburant per la reducció de la fricció amb el fons
Vaixell d'arrossegament equipat amb portes voladores que permeten baixar el consum de carburant per la reducció de la fricció amb el fons -  -  -