Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Experts internacionals en ciències naturals i socials han presentat a la COP27 deu idees essencials sobre el canvi climàtic des del 2021. Un dels punts clau va ser el dels límits de la humanitat per adaptar-se als impactes inevitables del canvi climàtic, que inclouen sequeres, tempestes i inundacions cada cop més freqüents i severes. L'informe 10 New Insights in Climate Science (10 noves reflexions a la ciència climàtica) presenta les idees clau de les darreres investigacions relacionades amb el canvi climàtic d'aquest any i respon a les clares peticions d'orientació política durant aquesta dècada crítica. L'informe va ser presentat per les xarxes internacionals Future Earth, The Earth League i World Climate Research Programme. L'acte de presentació va comptar amb la presència del Secretari Executiu d'ONU Canvi Climàtic, Simon Stiell, que va declarar: ?La ciència proporciona les proves i les dades sobre els impactes del canvi climàtic, però també ens dóna les eines i els coneixements sobre com tenim que abordar-ho.Com ha deixat molt clar la Presidència egípcia de la COP27, ara estem clarament a l'era de la implementació, i això significa acció, però res d'això pot passar sense dades, sense proves que informin les decisions, o la ciència que doni suport als programes i les polítiques Aquests són els temes clau que es tracten a l'informe: Qüestionar el mite de ladaptació infinita. Els focus de vulnerabilitat s'agrupen en “regions de risc” Noves amenaces a l'horitzó per les interaccions entre el clima i la salut Mobilitat climàtica: De l'evidència a l'acció anticipada La seguretat humana requereix seguretat climàtica L'ús sostenible de la terra és essencial per assolir els objectius climàtics. Les pràctiques financeres sostenibles privades no estan aconseguint accelerar les transicions radicals Pèrdues i danys: L'imperatiu planetari urgent Presa de decisions inclusiva per a un desenvolupament resilient al clima Trencar les barreres estructurals i els bloquejos insostenibles
Experts internacionals en ciències naturals i socials han presentat a la COP27 deu idees essencials sobre el canvi climàtic des del 2021. Un dels punts clau va ser el dels límits de la humanitat per adaptar-se als impactes inevitables del canvi climàtic, que inclouen sequeres, tempestes i inundacions cada cop més freqüents i severes.  L'informe 10 New Insights in Climate Science (10 noves reflexions a la ciència climàtica) presenta les idees clau de les darreres investigacions relacionades amb el canvi climàtic d'aquest any i respon a les clares peticions d'orientació política durant aquesta dècada crítica.  L'informe va ser presentat per les xarxes internacionals Future Earth, The Earth League i World Climate Research Programme.  L'acte de presentació va comptar amb la presència del Secretari Executiu d'ONU Canvi Climàtic, Simon Stiell, que va declarar: ?La ciència proporciona les proves i les dades sobre els impactes del canvi climàtic, però també ens dóna les eines i els coneixements sobre com tenim que abordar-ho.Com ha deixat molt clar la Presidència egípcia de la COP27, ara estem clarament a l'era de la implementació, i això significa acció, però res d'això pot passar sense dades, sense proves que informin les decisions, o la ciència que doni suport als programes i les polítiques  Aquests són els temes clau que es tracten a l'informe:  Qüestionar el mite de ladaptació infinita. Els focus de vulnerabilitat s'agrupen en “regions de risc” Noves amenaces a l'horitzó per les interaccions entre el clima i la salut Mobilitat climàtica: De l'evidència a l'acció anticipada La seguretat humana requereix seguretat climàtica L'ús sostenible de la terra és essencial per assolir els objectius climàtics. Les pràctiques financeres sostenibles privades no estan aconseguint accelerar les transicions radicals Pèrdues i danys: L'imperatiu planetari urgent Presa de decisions inclusiva per a un desenvolupament resilient al clima Trencar les barreres estructurals i els bloquejos insostenibles -  -  -