Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els ministres presents a la COP demanaven una acció climàtica més ambiciosa
Els ministres presents a la COP demanaven una acció climàtica més ambiciosa -  -  -