Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La constitució de l'energètica pública és un pas més del Govern en la seva política per accelerar la transició energètica a Catalunya. En el darrer any, s'ha procedit a modificar el marc normatiu per a la implantació '?energies renovables, per tal de simplificar-ne la tramitació, afavorir un model distribuït que faciliti la cohesió territorial i fer viable la compatibilitat entre la sobirania alimentària i la sobirania energètica; s'ha atorgat 3,6 milions d'euros als consells comarcals perquè constitueixin les Oficines Comarcals de Transició Energètica; s'han posat en marxa línies d?ajuts de més de 400 milions d'euros per a l'autoconsum fotovoltaic, per a l'ús de renovables d'ús tèrmic, per a la mobilitat elèctrica i per a la rehabilitació energètica d'edificis; s'han finalitzat els treballs de la Prospectiva Energètica de Catalunya per al 2050, i s'ha posat en marxa la Taula per al Diàleg Social de les energies renovables, entre altres mesures
La constitució de l'energètica pública és un pas més del Govern en la seva política per accelerar la transició energètica a Catalunya. En el darrer any, s'ha procedit a modificar el marc normatiu per a la implantació '?energies renovables, per tal de simplificar-ne la tramitació, afavorir un model distribuït que faciliti la cohesió territorial i fer viable la compatibilitat entre la sobirania alimentària i la sobirania energètica; s'ha atorgat 3,6 milions d'euros als consells comarcals perquè constitueixin les Oficines Comarcals de Transició Energètica; s'han posat en marxa línies d?ajuts de més de 400 milions d'euros per a l'autoconsum fotovoltaic, per a l'ús de renovables d'ús tèrmic, per a la mobilitat elèctrica i per a la rehabilitació energètica d'edificis; s'han finalitzat els treballs de la Prospectiva Energètica de Catalunya per al 2050, i s'ha posat en marxa la Taula per al Diàleg Social de les energies renovables, entre altres mesures -  -  -