Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La consellera Jordà va presentar el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya a Ripoll el passat 26 d'octubre. Tot i que el Pla haurà de desplegar progressivament totes les mesures que s'hi han previst, des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja s'han portat a terme iniciatives per afavorir i millorar la ramaderia extensiva. Algunes mesures que ja s'estan implementant són de convivència amb la fauna salvatge, com ara la posada en marxa dels plans de prevenció de danys causats per l'os i el llop i la creació d'un grup de valoració de danys dubtosos, i també la constitució d'espais de treball col·laboratius.
La consellera Jordà va presentar el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya a Ripoll el passat 26 d'octubre. Tot i que el Pla haurà de desplegar progressivament totes les mesures que s'hi han previst, des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja s'han portat a terme iniciatives per afavorir i millorar la ramaderia extensiva.  Algunes mesures que ja s'estan implementant són de convivència amb la fauna salvatge, com ara la posada en marxa dels plans de prevenció de danys causats per l'os i el llop i la creació d'un grup de valoració de danys dubtosos, i també la constitució d'espais de treball col·laboratius. -  -  -