Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Una de les mesures que s'impulsaran ja l'any vinent és la de contactar amb emprenedors per tirar endavant un mix en innovació i artesania per revaloritzar per exemple la llana de l'ovella ripollesa, amb l'objectiu que aquestes propostes s'estenguin a les resta de races ovines
Una de les mesures que s'impulsaran ja l'any vinent és la de contactar amb emprenedors per tirar endavant un mix en innovació i artesania per revaloritzar per exemple la llana de l'ovella ripollesa, amb l'objectiu que aquestes propostes s'estenguin a les resta de races ovines -  -  -