Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, i el president de BSM, Jaume Collboni, van presentar la infraestructura del nou servei de bicicleta compartida metropolitana, AMBici, junt amb els 15 alcaldes dels municipis on s’implantarà inicialment el servei
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, i el president de BSM, Jaume Collboni, van presentar la infraestructura del nou servei de bicicleta compartida metropolitana, AMBici, junt amb els 15 alcaldes dels municipis on s’implantarà inicialment el servei  -  -  -