Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El curs coordinat per en Martí Boada i Jaume Malés s'emmarca en la crisi ambiental i l'emergència climàtica i te com a tema "Territori, despoblament del rerepaís i efectes sobre la sostenibilitat territorial"
El curs coordinat per en Martí Boada i Jaume Malés s'emmarca en la crisi ambiental i l'emergència climàtica i te com a tema