Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Diversos individus de Bagra (Leuciscus cephalus) trobats morts al Riu Siurana. A l'Estat Espanyol, el seu estat de conservació es cataloga com "Espècie Amenaçada" segons la Llista Vermella de la IUCN.
Diversos individus de Bagra (Leuciscus cephalus) trobats morts al Riu Siurana. A l'Estat Espanyol, el seu estat de conservació es cataloga com