Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Anguila morta trobada al tram del riu Siurana. (Espècie Anguilla anguilla). Aquesta espècie ha sigut avaluada recentment per la "Llista Roja d'Espècies Amenaçades de la UICN", el 2018, i es troba catalogada com una espècie en perill crític.
 Anguila morta trobada al tram del riu Siurana. (Espècie Anguilla anguilla). Aquesta espècie ha sigut avaluada recentment per la