Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'over shoot day ha anat avançant cada any des de la dècada dels 70, amb la única excepció de l'any 2020
L'over shoot day ha anat avançant cada any des de la dècada dels 70, amb la única excepció de l'any 2020 -  -  -