Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El director de l'Agència de Residus de Catalunya Isaac Peraire ha explicat que l'ARC continua treballant per impulsar la recollida selectiva dels municipis. A mitjan juny, l'ARC va donar a conèixer els atorgaments de la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva. Ha atorgat 22 milions d'euros a 74 ens locals (inclosos més de 300.000 euros a productors, com ara Mercabarna, o activitats de compostatge en empreses i càmpings) per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals, i, en particular, perquè els municipis implantin sistemes eficients de recollida selectiva, claus per incrementar la recollida selectiva a Catalunya i complir els objectius europeus de reciclatge. L'ARC també ha donat a conèixer recentment els atorgaments de la convocatòria de subvencions per millorar infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya de l'any 2022. Ha atorgat 13,6 M€ a 14 ens locals per millorar infraestructures de tractament dels residus municipals i per impulsar-ne de noves. Es finançaran 26 projectes d'instal·lacions de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals recollida selectivament, de preparació per a la reutilització i de tractament mecànic i biològic de la fracció restant i orgànica
El director de l'Agència de Residus de Catalunya Isaac Peraire ha explicat que l'ARC continua treballant per impulsar la recollida selectiva dels municipis. A mitjan juny, l'ARC va donar a conèixer els atorgaments de la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva. Ha atorgat 22 milions d'euros a 74 ens locals (inclosos més de 300.000 euros a productors, com ara Mercabarna, o activitats de compostatge en empreses i càmpings) per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals, i, en particular, perquè els municipis implantin sistemes eficients de recollida selectiva, claus per incrementar la recollida selectiva a Catalunya i complir els objectius europeus de reciclatge.  L'ARC també ha donat a conèixer recentment els atorgaments de la convocatòria de subvencions per millorar infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya de l'any 2022. Ha atorgat 13,6 M€ a 14 ens locals per millorar infraestructures de tractament dels residus municipals i per impulsar-ne de noves. Es finançaran 26 projectes d'instal·lacions de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals recollida selectivament, de preparació per a la reutilització i de tractament mecànic i biològic de la fracció restant i orgànica  -  -  -