Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els parcs eòlics i els parcs solars són instal·lacions de renovables que estan sorgint a les zones rurals i que provoquen polèmiques al territori
Els parcs eòlics i els parcs solars són instal·lacions de renovables que estan sorgint a les zones rurals i que provoquen polèmiques al territori -  -  -