Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Fruit d?aquesta estreta col·laboració entre entitats, al final de 2020 ja es va poder crear el primer producte de l?Observatori: l?informe sobre l?Estat de la Natura a Catalunya 2020. Aquest informe va permetre estimar que, de mitjana, les poblacions d?animals de Catalunya s?havien reduït un 25% les darreres dues dècades, que els boscos s?estan expandint de manera poc ordenada pel territori o que tenim molt poc coneixement sobre el medi marí de les nostres costes. ?En aquell moment l?Observatori estava en una fase molt preliminar, però elaborar aquest informe ja ens va fer veure tot el potencial que té la cooperació entre institucions, que ens permetia no només posar ordre al que ja coneixem, sinó també detectar on són els buits de coneixement que cal omplir?, assenyala Sergi Herrando, coordinador científic de l?Observatori
Fruit d?aquesta estreta col·laboració entre entitats, al final de 2020 ja es va poder crear el primer producte de l?Observatori: l?informe sobre l?Estat de la Natura a Catalunya 2020. Aquest informe va permetre estimar que, de mitjana, les poblacions d?animals de Catalunya s?havien reduït un 25% les darreres dues dècades, que els boscos s?estan expandint de manera poc ordenada pel territori o que tenim molt poc coneixement sobre el medi marí de les nostres costes. ?En aquell moment l?Observatori estava en una fase molt preliminar, però elaborar aquest informe ja ens va fer veure tot el potencial que té la cooperació entre institucions, que ens permetia no només posar ordre al que ja coneixem, sinó també detectar on són els buits de coneixement que cal omplir?, assenyala Sergi Herrando, coordinador científic de l?Observatori -  -  -