Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Adreçada a joves majors de 14 anys de centres de secundària, cicles formatius o similars, les estades es realitzen en el marc del "servei comunitari" i de "l'aprenentatge-servei" que impulsen el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci d'Educació de Barcelona
Adreçada a joves majors de 14 anys de centres de secundària, cicles formatius o similars, les estades es realitzen en el marc del