Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els resultats del projecte destaquen la importància de la vegetació de platges i dunes costaneres per al manteniment de les papallones de l'àrea metropolitana de Barcelona, i dunes costaneres per al manteniment de les papallones de l'àrea metropolitana de Barcelona, i "se sumen a moltes altres dades que posen de manifest el seu caràcter de hot spot -àrea d'especial concentració de biodiversitat- per a l'àrea metropolitana de Barcelona i la necessitat de seguir mantenint i millorar aquestes comunitats vegetals tant particulars, tal com es duu a terme ja fa anys per part de l'AMB", afirma en Jordi Bordanove, coordinador de Serveis de Promoció i Conservació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Pel que fa als parcs metropolitans, els resultats de l'mBMS no deixen lloc a dubtes: els prats dels parcs sotmesos a poques segues, sense regar i lliures d'herbicides i fitosanitaris tenen més biodiversitat de papallones que els prats tradicionals formats de gespa o prats regats. D'acord amb això, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) segueix afavorint els prats florits sempre que sigui compatible amb l'ús públic dels parcs. "Sempre que puguem afavorirem els prats florits, ja que som molt conscients dels seus beneficis pel que fa a la biodiversitat i als serveis ecosistèmics associats; a més, contribueixen a tenir una millora paisatgística important i uns parcs més resilients als impactes negatius, com les plagues i les sequeres2, afirma Bordanove.
Els resultats del projecte destaquen la importància de la vegetació de platges i dunes costaneres per al manteniment de les papallones de l'àrea metropolitana de Barcelona, i dunes costaneres per al manteniment de les papallones de l'àrea metropolitana de Barcelona, i