Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Si bé els humans contribueixen a la degradació ambiental amb patrons de comportament insostenibles, també poden i han de ser part de la solució quan es tracta d'abordar l'amenaça més gran per a la salut que enfronta la humanitat: la crisi climàtica. Tot està interconnectat: els problemes, les solucions i nosaltres
Si bé els humans contribueixen a la degradació ambiental amb patrons de comportament insostenibles, també poden i han de ser part de la solució quan es tracta d'abordar l'amenaça més gran per a la salut que enfronta la humanitat: la crisi climàtica. Tot està interconnectat: els problemes, les solucions i nosaltres -  -  -