Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El tret de sortida a la Ciutat Europea del Bosc 2022 ha tingut lloc dimecres 23 de març amb uns diàlegs a la Pedrera sobre el paper de les biociutats, amb un debat sobre Bioeconomia per a les ciutats: com poden les Biociutats transformar la manera com vivim en el planeta
El tret de sortida a la Ciutat Europea del Bosc 2022 ha tingut lloc dimecres 23 de març amb uns diàlegs a la Pedrera sobre el paper de les biociutats, amb un debat sobre Bioeconomia per a les ciutats: com poden les Biociutats transformar la manera com vivim en el planeta -  -  -