Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Aquest gràfic mostra el creixement de la població d'ossos als Pririneus des del 1996 fins el 2021
Aquest gràfic mostra el creixement de la població d'ossos als Pririneus des del 1996 fins el 2021 -  -  -