Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El projecte LoupO és un pla transfronterer integrat i estandarditzat per la monitorització i seguiment de les poblacions d'os i llop dels Pirineus i crear una base de dades comuna entre països.
El projecte LoupO és un pla transfronterer integrat i estandarditzat per la monitorització i seguiment de les poblacions d'os i llop dels Pirineus i crear una base de dades comuna entre països. -  -  -