Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'orina humana conté fins a 21 substàncies químiques. bisfenols i ftalats que actuen com a disruptors endocrins
L'orina humana conté fins a 21 substàncies químiques. bisfenols i ftalats que actuen com a disruptors endocrins  -  -  -