Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Mas des Caials, a Cadaqués, ha estat l'escenari aquest divendres 25 de març de la presentació del projecte LIFE medCLIFFS, que té el propòsit de concretar, durant els cinc propers anys, una línia estratègica per a la gestió de la flora exòtica invasora, cada cop més present en el medi natural del nostre territori
El Mas des Caials, a Cadaqués, ha estat l'escenari aquest divendres 25 de març de la presentació del projecte LIFE medCLIFFS, que té el propòsit de concretar, durant els cinc propers anys, una línia estratègica per a la gestió de la flora exòtica invasora, cada cop més present en el medi natural del nostre territori -  -  -