Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Parc Natural del Cap de Creus és una de les zones més afectades del país per la invasió de flora exòtica. Actualment, hi ha en total 313,6 hectàrees d'hàbitats (penya-segats litorals) amenaçats per la flora exòtica invasora en aquest territori
El Parc Natural del Cap de Creus és una de les zones més afectades del país per la invasió de flora exòtica. Actualment, hi ha en total 313,6 hectàrees d'hàbitats (penya-segats litorals) amenaçats per la flora exòtica invasora en aquest territori -  -  -