Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Població de Pinus sylvestris amb arbres atacats per escolítids (Catalunya). S'observa en les copes de color marró
Població de Pinus sylvestris amb arbres atacats per escolítids (Catalunya). S'observa en les copes de color marró - Luciana Jaime. -  -