Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Amb aquest pacte, Catalunya acorda ampliar l'obligatorietat de tenir ZBE als municipis de més de 20000 habitants que les hauran d'implantar abans de finalitzar l'any 2025. Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure la velocitat màxima de 30 Km/h en les zones urbanes, una mesura que van implantant mica en mica cada vegada més municipis
Amb aquest pacte, Catalunya acorda ampliar l'obligatorietat de tenir ZBE als municipis de més de 20000 habitants que les hauran d'implantar abans de finalitzar l'any 2025. Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure la velocitat màxima de 30 Km/h en les zones urbanes, una mesura que van implantant mica en mica cada vegada més municipis -  -  -