Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La borrasca Celia està provocant un episodi de vent, pluja i fins i tot nevades a cotes altes de l'interior peninsular que ha derivat en un important onatge al vessant mediterrani ia l'arxipèlag canari però, el fenomen més cridaner és la invasió d'aire saharià carregat de pols en suspensió que progressa per la península. Aquest matí la península ibèrica ha arribat a ser el territori "més contaminat" del món per les partícules saharianes, que procedeixen de la natura però no deixen de ser perjudicials per a la salut
La borrasca Celia està provocant un episodi de vent, pluja i fins i tot nevades a cotes altes de l'interior peninsular que ha derivat en un important onatge al vessant mediterrani ia l'arxipèlag canari però, el fenomen més cridaner és la invasió d'aire saharià carregat de pols en suspensió que progressa per la península. Aquest matí la península ibèrica ha arribat a ser el  territori