Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Des de principis d'aquest 2022 hi ha hagut a Catalunya 150 incendis forestals. El més gran va ser ,el que mostren aquestes fotografies a Roses (Alt Empordà), el 21 de febrer i va cremar 377,14 hectàrees totals, pràcticament totes dins del Parc Natural del Cap de Creus. Aquest és l'iincendi més gran a l'Alt Empordà en un mes de febrer els darrers 40 anys. '?afectació majoritària va ser en zones de matollar (principalment brolla) i algunes zones gestionades amb pastura de bestiar boví. Pel que fa a formacions arbrades, va afectar zones amb presència de pi blanc, tot i que el nivell d'afectació va ser variable i en molts casos no va afectar les capçades. Aquest incendi va coincidir amb una situació de vent, tot i que les ventades no han estat les protagonistes aquest hivern. Les característiques principals de l'hivern han estat els dies anticiclònics, secs en les zones pirinenques, la manca de pluja i els escassos episodis de vent. En aquestes circumstàncies, i afavorit principalment per la manca de pluges, el nombre d'incendis ha estat molt superior a l'habitual però majoritàriament d'escassa superfície
Des de principis d'aquest 2022 hi ha hagut a Catalunya 150 incendis forestals. El més gran va ser ,el que mostren aquestes fotografies a Roses (Alt Empordà), el 21 de febrer i va cremar 377,14 hectàrees totals, pràcticament totes dins del Parc Natural del Cap de Creus. Aquest és l'iincendi més gran a l'Alt Empordà en un mes de febrer els darrers 40 anys. '?afectació majoritària va ser en zones de matollar (principalment brolla) i algunes zones gestionades amb pastura de bestiar boví. Pel que fa a formacions arbrades, va afectar zones amb presència de pi blanc, tot i que el nivell d'afectació va ser variable i en molts casos no va afectar les capçades.  Aquest incendi va coincidir amb una situació de vent, tot i que les ventades no han estat les protagonistes aquest hivern. Les característiques principals de l'hivern han estat els dies anticiclònics, secs en les zones pirinenques, la manca de pluja i els escassos episodis de vent. En aquestes circumstàncies, i afavorit principalment per la manca de pluges, el nombre d'incendis ha estat molt superior a l'habitual però majoritàriament d'escassa superfície -  -  -