Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Malgrat que el projecte s'ha treballat amb els estudiants del centre educatiu aquest es vol fer extensiu a tot el barri. Per aquest motiu la màquina la pot fer servir qualsevol veí portant els residus en horari lectiu de l'institut o bé dipositant-los en un contenidor que es troba a la porta d'on hi ha la compostadora. A la màquina compostadora s'hi poden abocar restes de fruita i verd com ara closques, pell o llavors; restes de carn i de peix sempre que els ossos i les espines siguin petits; menjar en mal estat; restes d'infusions; marró de cafè; taps de suro; paper de cuina i tovallons bruts; escuradents i pals de gelat o de menjar xinès de fusta
Malgrat que el projecte s'ha treballat amb els estudiants del centre educatiu aquest es vol fer extensiu a tot el barri. Per aquest motiu la màquina la pot fer servir qualsevol veí portant els residus en horari lectiu de l'institut o bé dipositant-los en un contenidor que es troba a la porta d'on hi ha la compostadora.  A la màquina compostadora s'hi poden abocar restes de fruita i verd com ara closques, pell o llavors; restes de carn i de peix sempre que els ossos i les espines siguin petits; menjar en mal estat; restes d'infusions; marró de cafè; taps de suro; paper de cuina i tovallons bruts; escuradents i pals de gelat o de menjar xinès de fusta -  -  -