Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La desaparició dels boscos tropicals comporta l'extinció d'un important nombre d'espècies. Les selves tropicals són fonamentals per a la supervivència de la raça humana. Tenen un paper fonamental en l'estabilització del clima, ja que absorbeixen CO2 i alliberen l'oxigen de què depenem. Cobreixen menys del 10 % de la superfície terrestre, però alberguen més del 50 % de la biodiversitat del planeta i 50 milions d'habitants.
La desaparició dels boscos tropicals comporta l'extinció d'un important nombre d'espècies. Les selves tropicals són fonamentals per a la supervivència de la raça humana. Tenen un paper fonamental en l'estabilització del clima, ja que absorbeixen CO2 i alliberen l'oxigen de què depenem. Cobreixen menys del 10 % de la superfície terrestre, però alberguen més del 50 % de la biodiversitat del planeta i 50 milions d'habitants. -  -  -