Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La iniciativa Providence+ proposa prendre el pols de les selves tropicals, mitjançant un conjunt de bioindicadors específics que monitorin espècies en temps real. Així, s'avaluarà la dinàmica de les poblacions i els índexs ecoacústics de la biodiversitat d'aquests boscos.
La iniciativa Providence+ proposa prendre el pols de les selves tropicals, mitjançant un conjunt de bioindicadors específics que monitorin espècies en temps real. Així, s'avaluarà la dinàmica de les poblacions i els índexs ecoacústics de la biodiversitat d'aquests boscos. -  -  -