Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Evolució de la superfície i número d'episodis de nova afectació entre els anys 2012 i 2021. Degut als canvis de protocol, la superfície del 2012 és aproximada i no ha estat possible determinar-ne el nombre d'episodis nous.
Evolució de la superfície i número d'episodis de nova afectació entre els anys 2012 i 2021. Degut als canvis de protocol, la superfície del 2012 és aproximada i no ha estat possible determinar-ne el nombre d'episodis nous.      -  -  -