Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'assecament hivernal dels arrossars constitueix una mesura de lluita contra el cargol poma, eina implementada des del 2011 al delta de l'Ebre, i que ha comportat la pèrdua de la inundació hivernal com a mesura agroambiental des del Programa de Desenvolupament Rural 2014 -2020. Així i tot, la superfície anual inundada durant aquests darrers anys ha fluctuat molt (15,5-100%), incloent-hi hiverns en els que fins i tot s'han inundat grans extensions amb aigua marina
L'assecament hivernal dels arrossars constitueix una mesura de lluita contra el cargol poma, eina implementada des del 2011 al delta de l'Ebre, i que ha comportat la pèrdua de la inundació hivernal com a mesura agroambiental des del Programa de Desenvolupament Rural 2014 -2020. Així i tot, la superfície anual inundada durant aquests darrers anys ha fluctuat molt (15,5-100%), incloent-hi hiverns en els que fins i tot s'han inundat grans extensions amb aigua marina -  -  -