Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Tot i que enguany s'ha assolit un màxim històric de població en general, la diferència entre els valors globals (incloent-hi totes les espècies) dels dos períodes amb diferent nivell d'inundació, és molt petita (+4%), dada que induiria a pensar que els canvis han estat poc significatius. Malgrat tot, les diferències són força evidents si es consideren separadament els valors d'aquelles espècies que empren els arrossars inundats com a hàbitat gairebé exclusiu d'hivernada dels d'aquelles espècies que trien preferentment hàbitats naturals.
Tot i que enguany s'ha assolit un màxim històric de població en general, la diferència entre els valors globals (incloent-hi totes les espècies) dels dos períodes amb diferent nivell d'inundació, és molt petita (+4%), dada que induiria a pensar que els canvis han estat poc significatius. Malgrat tot, les diferències són força evidents si es consideren separadament els valors d'aquelles espècies que empren els arrossars inundats com a hàbitat gairebé exclusiu d'hivernada dels d'aquelles espècies que trien preferentment hàbitats naturals. -  -  -