Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Aquest hivern s'han produït rècords de tota la sèrie històrica de capó reial Plegadis falcinellus, amb 11.358 exemplars i de flamenc Phoenicopterus roseus, amb 21.146 exemplars. En sentit contrari, la població d'ardeids (6.470 exs.) ha presentat un contingent molt baix (un 50% per sota del nivell de referència) i ha afectat especialment les espècies més abundants a l'hivern, com l'esplugabous Bubulcus ibis (-73%), el martinet blanc Egretta garzetta (-64%) i el bernat pescaire Ardea cinerea (-51%). Altres dades particularment notables corresponen a les xifres significativament baixes de corb marí gros Phalacrocorax carbo, amb solament 2.011 exemplars (-46% en relació al nivell de referència)
Aquest hivern s'han produït rècords de tota la sèrie històrica de capó reial Plegadis falcinellus, amb 11.358 exemplars i de flamenc Phoenicopterus roseus, amb 21.146 exemplars. En sentit contrari, la població d'ardeids (6.470 exs.) ha presentat un contingent molt baix (un 50% per sota del nivell de referència) i ha afectat especialment les espècies més abundants a l'hivern, com l'esplugabous Bubulcus ibis (-73%), el martinet blanc Egretta garzetta (-64%) i el bernat pescaire Ardea cinerea (-51%). Altres dades particularment notables corresponen a les xifres significativament baixes de corb marí gros Phalacrocorax carbo, amb solament 2.011 exemplars (-46% en relació al nivell de referència)  -  -  -