Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La clau de l'agriocultura regenerativa es troba en regenerar la terra, el sòl, mitjançant la potenciació de les dinàmiques naturals. Per tant les intervencions regeneratives es dirigeixen a augmentar el nivell de carboni orgànic al sòl, perquè sigui més fèrtil i retingui més aigua, realitzant les intervencions justes amb la maquinària apropiada, i aprofitant els serveis animals a l'màxim en imitació de la natura
La clau de l'agriocultura regenerativa es troba en regenerar la terra, el sòl, mitjançant la potenciació de les dinàmiques naturals. Per tant les intervencions regeneratives es dirigeixen a augmentar el nivell de carboni orgànic al sòl, perquè sigui més fèrtil i retingui més aigua, realitzant les intervencions justes amb la maquinària apropiada, i aprofitant els serveis animals a l'màxim en imitació de la natura -  -  -