Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Aquesta exposició mostra als visitants les característiques i la importància de la gestió dels residus amb l'objectiu d'afavorir i incrementar la participació de la ciutadania en la presa de decisions ambientals.
 Aquesta exposició mostra als visitants les característiques i la importància de la gestió dels residus amb l'objectiu d'afavorir i incrementar la participació de la ciutadania en la presa de decisions ambientals.  -  -  -