Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La doctora Sandra Lavorel és professora d'investigació del Laboratori d'Ecologia Alpina (CNRS) de Grenoble, i està considerada una de les principals ecòlogues d'Europa
La doctora Sandra Lavorel és professora d'investigació del Laboratori d'Ecologia Alpina (CNRS) de Grenoble, i està considerada una de les principals ecòlogues d'Europa -  -  -