Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
"Els microbis utilitzen estratègies per sobreviure als contaminants que són molt semblants a les que utilitzen per a resistir als antimicrobians", comenta l'investigador del CREAF Josep Peñuelas, "per això, durant el funcionament a llarg termini d'aquestes plantes de tractament, els patògens es multipliquen, intercanvien gens i evolucionen per resistir i sobreviure als múltiples contaminants d'aquestes aigües, el que desgraciadament els porta a augmentar també la seva resistència als fàrmacs antimicrobians "