Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Al global de les set comarques, actualment, hi ha instal·lats 368 aerogeneradors i 455 més de sol·licitats. A més, s’ha sol·licitat la instal·lació de plantes fotovoltaiques en una superfície total de 3.620 hectàrees.
Al global de les set comarques, actualment, hi ha instal·lats 368 aerogeneradors i 455 més de sol·licitats. A més, s’ha sol·licitat la instal·lació de plantes fotovoltaiques en una superfície total de 3.620 hectàrees. -  -  -