Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Llibre Local és un projecte obert a totes aquelles editorials que s'hi vulguin adherir i, de tet, des de la seva presentació pública el passat 23 de març, ja n'hi ha moltes que han expressat el seu interès per formar-ne part i adherir-se a la iniciativa
Llibre Local és un projecte obert a totes aquelles editorials que s'hi vulguin adherir i, de tet, des de la seva presentació pública el passat 23 de març, ja n'hi ha moltes que han expressat el seu interès per formar-ne part i adherir-se a la iniciativa -  -  -