Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El nou sistema, que ha d'estar llest el 2023, detectarà i monitorarà microorganismes no desitjats en l'aigua com ara enterococs intestinals i escherichia coli (E.coli). Però també es podrà localitzar la presència, in situ i de forma immediata, de fitoplàncton que apareix de forma habitual a l'estiu en platges tancades, amb poc onatge i amb temperatures elevades. En la majoria de casos els episodis de fitoplàncton no són nocius pels banyistes i únicament es nota en la diferent coloració de l'aigua
El nou sistema, que ha d'estar llest el 2023, detectarà i monitorarà microorganismes no desitjats en l'aigua com ara enterococs intestinals i escherichia coli (E.coli). Però també es podrà localitzar la presència, in situ i de forma immediata, de fitoplàncton que apareix de forma habitual a l'estiu en platges tancades, amb poc onatge i amb temperatures elevades. En la majoria de casos els episodis de fitoplàncton no són nocius pels banyistes i únicament es nota en la diferent coloració de l'aigua -  -  -