Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Malgrat que tothom té clar que el vehicle de combustió ha de donar pas a l'elèctric i en aquesta línia hi estan treballant totes les empreses automobilístiques és ben cert que hi ha grans mancances com la recàrrega dels vehicles que en pot dificultar la seva ràpida implementació
Malgrat que tothom té clar que el vehicle de combustió ha de donar pas a l'elèctric i en aquesta línia hi estan treballant totes les empreses automobilístiques és ben cert que hi ha grans mancances com la recàrrega dels vehicles que en pot dificultar la seva ràpida implementació -  -  -