Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Tots els ponents van coincidir en el fet que cal aprofitar les oportunitats ofertes per la COVID-19 en la qual s'està produint un canvi en la mentalitat de la majoria dels ciutadans que veuen necessari un canvi d'hàbits en molts aspectes de la seva vida, especialment en la mobilitat
Tots els ponents van coincidir en el fet que cal aprofitar les oportunitats ofertes per la COVID-19 en la qual s'està produint un canvi en la mentalitat de la majoria dels ciutadans que veuen necessari un canvi d'hàbits en molts aspectes de la seva vida, especialment en la mobilitat -  -  -