Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La fracció de recollida selectiva que ha crescut més el 2019 ha estat la del paper i cartró amb un increment del 29% degut sobretot a la disminució del preu del paper "que ha fet desaparèixer pràcticament els furts als contenidors de color blau", ha explicat Calvet. L'increment de la recuperació del paper "afavoreix a les papereres catalanes perquè va a parar tot a elles", va recordar Josep Maria Tost
La fracció de recollida selectiva que ha crescut més el 2019 ha estat la del paper i cartró amb un increment del 29% degut sobretot a la disminució del preu del paper