Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons les entitats ecologistes, en la situació actual de crisi sanitària, social, econòmica i ambiental la Generalitat, en cap cas, hauria de contemplar l'opció de promoure una infraestructura, que costa 100 milions d'euros, per enriquir a Abertis i que destrossaria el patrimoni natural entre Tordera i Lloret.
Segons les entitats ecologistes, en la situació actual de crisi sanitària, social, econòmica i ambiental la Generalitat, en cap cas, hauria de contemplar l'opció de promoure una infraestructura, que costa 100 milions d'euros, per enriquir a Abertis i que destrossaria el patrimoni natural entre Tordera i Lloret. -  -  -