Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Rentar-se les mans, amb aigua i sabó, és una de les accions més repetides aquests dies de pandèmia
Rentar-se les mans, amb aigua i sabó, és una de les accions més repetides aquests dies de pandèmia - Manuel Darío Fuentes Hernández -  -